Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Bibliografie selectivă
• Bălteanu Dorin, „Herculane – Arc peste timp 1896-2006 Turism şi istorie la Băile Herculane”, Editura Info, 2007;
• Cristescu Ilie, „Tezaurul Cernei”, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978;
• Jumanca Pavel, „Anii tinereţii”, Editura David Pres Print, Timişoara, 2011;
• Negrea Ştefan, Negrea Alexandrina, „Ad Aquas Herculi Sacras”, Editura Timpul, Reşiţa, 2002;
• Nemţeanu Ruxandra, „Băile Herculane”, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul XII-XVI, 2001-2005, p. 195;
• Nemţeanu Ruxandra, Stroe Aurelian, Stroe Adriana, Brătuleanu Liviu, Studiu pilot: tradiţie şi dezvoltare durabilă pentru staţiuni termale, proiect ITER (Itinerarii Termali), INP, 2003;
• Popoviciu Alessandru, „Băile lui Ercule”, Pesta, 1872;
• Roşu Ovidiu Laurenţiu, „Comunitatea de Avere a fostului regiment Grăniceresc Româno-Bănăţean, Nr. 13 din Caransebeş”, Editura Cosmopolitan Art, Timişoara, 2010;
• Roşu Ovidiu Laurenţiu, „Aspecte privind evoluţia turismului în staţiunea Băile Herculane în perioada interbelică”, Revista Banatica, Vol. 27, 2017;
• Ştefănescu Costin, „Staţiuni balneare şi climaterice din România. Ghid”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967;
• Velescu Oliver, „Piaţa Herculane din Băile Herculane sau dialogul faţadelor cu istoria”, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010;
• Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului;
• Serviciul judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Întreprinderea Balneară Băile Herculane;
• Serviciul judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Direcţiunea Băilor Herculane;
• Serviciul judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Comunitatea de Avere a Fostului Regiment Grăniceresc, nr. 13 din Caransebeş;
• Serviciul judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Primăria oraşului Băile Herculane;
• Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026, draft.

E-bibliografie
• HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Master-Planul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism,
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-15.pdf
• Master plan pentru dezvoltarea turismului balnear, http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/11/MASTER-PLAN-PENTRU-DEZVOLTAREA-TURISMULUI-BALNEAR.pdf
• Strategia de dezvoltare locală a oraşului Buziaş, 2016-2030, https://ro.scribd.com/document/369914203/Final-Strategia-de-Dezvoltare-Locala-Buzias-2016-2030
https://www.primaria-baileherculane.ro/index.php/baile-herculane-plan-integrat-de-dezvoltare-urbana
https://issuu.com/mdrt/docs/revista_regio_53_apr_2018_mdrap
• Rutele culturale ale Consiliului Europei, https://rm.coe.int/eicr-coe-leaflet-rum-june2019-web-01/1680982327
https://ehtta.eu/portal/
https://adevarul.ro/locale/resita/un-obiectiv-turistic-putin-promovat-colonada-labuzias-cea-mai-lunga-cea-mai-frumoasa-europa-1_5b4dda2edf52022f75545dab/index.html
Sursa imaginilor folosite
• Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a României
• Colecţia de fotografii istorice „Banatul Timişoarei”
• Fotografii din arhiva Primăriei Băile Herculane
• Fotografii din Arhiva Primăriei Buziaş
• Imagini ale Asociaţiei Locus
• Imagini din Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi ale membrilor din echipa de proiect (arhiva C.M.I.; Arhiva D.M.I.)
• Pentru imaginile folosite în harta interactivă, sursele imaginilor sunt: arhiva Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Arhiva MNIR, cărora le mulţumim şi pe această cale, şi Institutul Naţional al Patrimoniului.
Alte link-uri utile
https://herculaneproject.ro/echipa/
https://buzias.ro/
https://www.primaria-baileherculane.ro/statiunea-baile-herculane
https://www.primariabuzias.ro/