Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Cazinoul / The Casino | Băile Herculane

Ansamblul Cazinoului, ridicat între anii 1850 -1900 şi începutul secolului XX, în centrul oraşului Băile Herculane, în cea de-a doua etapă de extindere a staţiunii coordonată de arhitectul Carl Wilhelm Christian von Doderer, este alcătuit din Cazinou, Parcul Cazinoului şi Chioşcul pentru fanfară.

Cazinou,
1862-1864, CS-II-m-A-11004.01, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Str. Cerna 6-18

Cazinoul (Casa de cură) a fost construit între anii 1862-1864 de către arhitectul Wilhelm von Doderer, la cererea împăratului Franz Joseph I (1848-1916). Clădirea, aparţinând stilistic eclectismului, a fost prevăzută cu sală de dans, restaurant la parter, iar la etaj, cazinou şi sala de spectacole. Are colonadă şi două scări monumentale din piatră. Pe frontispiciul cazinoului se află înscris salutul roman – SALUTI ET LAETITIAE – Sănătate şi bucurii.
Cazinoul este în proprietate privată, nefiind accesibil publicului; necesită lucrări de consolidare şi restaurare.


The Casino Complex,
erected in the central area of the town of Băile Herculane, between 1850-1900 and including the start of the 20th century, during the second stage of resort extension, which was coordinated by the architect Carl Wilhelm Christian von Doderer. The complex consists of the Casino, the Casino Park, and the Brass Music Pavilion.

The Casino, 1862-1864, CS-II-m-A-11004.01

Cerna Street no. 6-18, Băile Herculane, Caraș-Severin County

Located in the central area of the resort, the Casino (the Cure House) was constructed during 1862-1864, based on a plan by architect Wilhelm von Doderer, at the request of emperor Franz Joseph I (1848-1916). The building, belonging to the eclectic style, was designed to host a dance hall, ground floor restaurant, and, on the top floor, a casino and a performance hall. The Casino has a colonnade and two monumental stone staircases. On the casino frontispiece the classical Roman salute is inscribed – SALUTI ET LAETITIAE – „Health and Joy”.
The casino is currently a private property, being inaccesible to the public. The building needs consolidation and restoration works.

Share Project :