Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Vila Crăciunescu / The “Crăciunescu” Villa | Băile Herculane

Vila „Crăciunescu” („Belvedere”), 1900 – 1925, CS-II-m-B-11024
Str. Nicolae Stoica de Haţeg 7, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Vila, denumită şi „Belvedere”, a fost construită în anii 1920, fiind proprietatea doctorului Alexandru Crăciunescu, medicul şef al staţiunii. Clădirea este masivă, construită pe două niveluri, încadrată de două corpuri mai înalte, tratate ca două foişoare, cu arcade trilobate. Corpul central, ieşit uşor în rezalit, are axul central marcat de un balcon cu trei arce mari şi două arce mici, laterale. Detaliile de faţadă denotă apartenenţa construcţiei la stilul neoromânesc. Acoperişul este în patru ape, cu învelitoare din tablă şi este prevăzut cu lucarne în două ape. Vila este în prezent în proprietate privată şi se află într-o stare bună de conservare.

The „Crăciunescu” Villa („Belvedere”), 1900 – 1925, CS-II-m-B-11024
Nicolae Stoica de Haţeg Street no. 7, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The villa, also known as „Belvedere”, was constructed during the 1920’s, the property of doctor Alexandru Crăciunescu, the head physician of the resort. The building is massive, constructed on two levels, and framed by two taller wings, like two towers fitted with three lobe arches. The central structure, showing a slight avant-corps, displays a balcony with three large arches and two small side arches, on the central axis. The façade details attribute the building to the Neo-Romanian style. The hip roof is covered with metal plating and is fitted with gable roofed dormer windows. The villa is currently a private property and the building is in a good conservation state.

Share Project :