Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Baia Hebe / The “Hebe” Bath | Băile Herculane

Baia „Hebe” (fostă Baia „Carolina” şi „Dragalina”), 1826 (refaceri 1926), CS-II-m-B-11013.01

Piaţa Hercules 8, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Baia „Hebe” a fost construită în anul 1826, pe locul unei băi din lemn, menţionată în 1792. Este compusă din cabine de băi la subsol şi cabinete medicale la parter. La etaj, deasupra băii, se află o terasă care integrează un chioşc octogonal pentru fanfară, compus din elemente structurale din fontă, stâlpi, parapete şi trafoare la acoperişul cu învelitoare din tablă. Din anul 2010, baia a intrat în proprietate privată, aflându-se în prezent într-o stare avansată de degradare.

The „Hebe” Bath (previously known as the „Carolina” Bath and as the „Dragalina” Bath), 1826 (modifications in 1926), CS-II-m-B-11013.01

Hercules Square no. 8, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The „Hebe” Bath was constructed in 1826, on the spot of a former bath, made of timber, which was mentioned in 1792. It is composed of bath cabins, positioned below ground level, and medical offices, situated on the ground floor. On the upper floor, above the bath, there is a terrace holding an octagonal brass band kiosk, composed of cast iron, pillars, parapets, and fretwork on the roof, which is also covered with sheet metal. Starting with 2010, the bath is a private property, currently being in an advanced state of degradation.

 

Share Project :