Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Baia Romană cu basorelieful lui Hercules / The Roman bath with the Hercules bas-relief | Băile Herculane

Baia romană cu basorelieful lui Hercules, sec. XVIII – clădirea băii, Epoca romană – basorelieful lui Hercules, CS-II-m-B-11018

Str. Romană 1, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Ruinele antice ale băilor au fost descoperite în secolul al XVIII-lea, în timpul Imperiului Habsburgic, când au fost reamenajate sub forma unor construcţii din lemn. La începutul secolului al XIX-lea, au fost înlocuite cu altă clădire, cu un „orologiu bătător” pe frontispiciu. La sfârşitul anilor 1960, clădirea băilor avea un plan dreptunghiular, cu un singur nivel şi două corpuri simetrice cu etaj.
Ulterior baia romană a fost înglobată Hotelului Roman, dat în folosinţă în anul 1975. În prezent băile se află în proprietatea unei societăţi comerciale, sunt în stare funcţională şi necesită lucrări de restaurare.

The Roman Bath with the Hercules bas-relief, the bath building was built during the 18th century, the bas-relief of Hercules was made during the Roman Age, CS-II-m-B-11018

Romană Street no. 1, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The ancient ruins of the Roman baths were discovered during the 18th century, during the reign of the Habsburg Empire, and in that time they were refurbished as timber buildings. At the start of the 19th century, they were replaced by another building, with a „striking clock” on the frontispiece. Towards the end of the 1960’s the baths building had a rectangular shape with a single level, with two symmetrical structures holding an upper floor.
Subsequently, the Roman bath was integrated in the Roman Hotel, opened in 1975. Currently, the baths are the property of a private firm, and they are opened to the public, but restoration works are necessary.

Share Project :