Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Chioșc / The Music Pavilion | Băile Herculane

Chioşcul pentru fanfară, începutul secolului al XX-lea, CS-II-m-A-11004.03

Str. Cerna 6-18, în faţa Cazinoului, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

La începutul secolului al XX-lea, a fost ridicat în parc un foişor-pavilion de muzică. Este un chioşc metalic, cu baza poligon cu 8 laturi şi bănci de lemn în interior. Chioşcul are 8 stâlpi metalici ce susţin un acoperiş în 8 ape. Învelitoarea, din tablă sub formă de solzi, are la bază un portativ muzical stilizat din fier forjat. În vârf este aşezat un cerb stilizat.
Starea de conservare este medie, fiind necesare intervenţii la învelitoare. Proprietarul este oraşul Băile Herculane.

The Music Pavilion, built at the start of the 20th century, CS-II-m-A-11004.03

Cerna Street no. 6-18, facing the Casino, Băile Herculane, Caraș-Severin County

Starting with the 20th century, a music gazebo-pavilion for a brass band was constructed in the park. It is a metallic kiosk, with a base consisting of an eight sided polygon, and wooden benches on the inside. The kiosk includes eight metallic pillars supporting an octagonal roof. The roof plating is composed of metal scales, and at the base of the roof plating there is stylised musical sheet, made out of cast iron. On the tip of the roof a stylised deer is placed. The building is in an intermediate conservation state, and interventions to the roof plating are necessary. The building is owned by the town of Băile Herculane.

Share Project :