Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Hotel Traian / The “Traian” Hotel | Băile Herculane

Hotel „Traian”, fost Hotel „Carol”, fost Hotel „Rudolf”, 1869-1871, CS-II-m-A-11002
Str. Cerna 4, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Hotelul „Traian” a fost construit în intervalul 1869-1871, pe baza planurilor arhitectului vienez Carl Wilhelm Christian von Doderer. Construcţia are un plan format din două aripi în „L”. Latura lungă este paralelă cu râul Cerna, iar latura scurtă este perpendiculară, închizând parcul Cazinoului pe latura sudică. Faţadele sunt compuse din trei registre, fiecare registru corespunzând unui nivel constructiv. Din anul 2010, hotelul a intrat în regim de proprietate privată, aflându-se în prezent într-o stare avansată de degradare.

The „Traian” Hotel, the former „Carol” Hotel, the former „Rudolf” Hotel, 1869-1871, CS-II-m-A-11002
Cerna Street no. 4, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The „Traian” Hotel was constructed during 1869-1871, based on the design of Viennese architect Carl Wilhelm Christian von Doderer. The building plan consists of two „L”-shaped wings. The longer side is parallel with the Cerna River, and the shorter one is perpendicular in connection to it, bracing the Casino Park on the south side. The façades are composed of three registries, each of them corresponding to a structural level. Since 2010, the hotel is a private property, currently being in an advanced state of degradation.

Share Project :