Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Izvorul Higeea și Izvorul Hercule II, cu Edicul / The Higeea Spring and The Hercule II-nd Spring, with Aedicula | Băile Herculane

Izvorul Higeea şi Izvorul Hercule II, cu edicul, sec. XVIII, CS-II-m-B-11017
Str. Romană f.n., Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Izvorul Higeea şi Izvorul Hercule II, datează din epoca romană şi au fost reamenajate de către austrieci în secolul al XVIII-lea, simultan cu Baia Romană.
Punctele de vărsare ale celor două izvoare sunt adăpostite într-un edicul roman, constituit din patru coloane dorice, ce susţin un antablament simplu, cu un fronton triunghiular. Pe frontispiciu este scris: „AD AQUAS HERCVLI SACRAS”, inscripţie ce se regăseşte gravată pe o piatră, ce datează din anul 153 d. Hr. În prezent ediculul se află în stare bună de conservare, însă izvoarele sunt secate.

The Higeea Spring and the Hercule II-nd Spring, with aedicula, built during the 18th century, CS-II-m-B-11017
Romană Street with no assigned number, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The Higeea Spring and the Hercule II-nd Spring date back to the Roman age and they were refurbished by the Austrians during the 18th century, at the same time as the Roman Bath refurbishment.
The fountainheads of the two springs are housed by a Roman aedicula, which consists of four Doric columns supporting a simple entablature, holding a triangular pediment. On the frontispiece the words „AD AQUAS HERCVLI SACRAS” appear, an inscription carved on a stone dating back to the year 153 B.C. Currently, the aedicula is in a good state of conservation, but its springs have dried up.

Share Project :