Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Pavilion 4 / Pavilion No. 4 | Băile Herculane

Pavilionul 4, Fostul „Sanatoriul ofiţeresc”, 1852 (modificări 1926), CS-II-m-B-11012.02

Piaţa Hercules 7, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Sanatoriul militar pentru ofiţeri a fost construit în anul 1824 şi restaurat în perioada 1847-1852, an inscripţionat pe frontispiciu. Împreună cu Hotelul „Severin”, reprezintă o componentă integrată frontului sud-estic al Pieţei Hercules. Faţada este compusă pe verticală din trei registre, separate printr-un brâu profilat aflat la nivelul pardoselii etajului I şi un profil simplu aflat la nivelul parapetului ferestrelor etajului II. Din anul 2010, pavilionul a intrat în regim de proprietate privată, aflându-se în prezent într-o stare avansată de degradare.

Pavilion no. 4, the former „Officers’ Health Resort”, 1852 (modifications in 1926), CS-II-m-B-11012.02

Hercules Square no. 7, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The military health resort for officers was constructed in 1824 and restored during 1847-1852, as shown in the inscription on the frontispiece. Together with the „Severin” Hotel, it is a component integrated in the south-east flank of Hercules Square. The façade is vertically composed of three registries, separated by a profiled streak at the first-floor pavement level, and by a simple profile at the second-floor window parapets. Starting with 2010, the pavilion is a private property, currently being in an advanced state of degradation.

Share Project :