Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Vila Livia / The “Livia” Villa | Băile Herculane

Vila „Livia”, fostă Vila „Băncii”, 1888, CS-II-m-B-11027
Str. Zăvoi 38, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Vila a fost construită de către un ofiţer român în anul 1888. Clădirea este ridicată pe trei niveluri. Faţadele sunt împărţite în trei registre, corespunzând fiecărui nivel. Din punct de vedere stilistic, edificiul face apel la un limbaj arhitectural care aminteşte de soluţii renascentiste, încadrându-se în curentul neorenascentist. Logiile, frontoanele, turnul, ancadramentele ferestrelor sunt elementele care conferă unicitatea imobilului. După 1990, vila a fost restaurată de Banca Naţională a României. În prezent funcţionează ca locuinţă de protocol, aflată în proprietatea statului român.

The „Livia” Villa, formerly known as the „Bankers” Villa, 1888, CS-II-m-B-11027
Zăvoi Street no. 38, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The Villa was constructed by a Romanian officer in 1888. The building is elevated on three levels. The facades are divided into three registries, one for each level. Stylistically, the building harks back to the Renaissance inspired architecture solutions, and so the building belongs to the Neo-Renaissance style. The loggias, the pediments, the tower, the window frames, they are all elements that make this building unique. After 1990, the villa was restored by the National Bank of Romania. Currently, the villa functions as a protocol house, a property of the Romanian state.

Share Project :