Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Ansamblul de arhitectură balneară „Zona cu parcul” / The Spa Architecture Complex “the Park Area” | Buziaș

Ansamblul de arhitectură balneară „Zona cu parcul”, cu colonada, Hotelul „Bazar”, Hotelul „Grand” și cazinoul, cod TM-II-a-A-06191

Buziaș

Dezvoltarea și ascensiunea localității Buziaș este legată de descoperirea apelor minerale și de exploatarea acestora. Localitatea Buziaș este declarată în anul 1819 localitate balneară, având în funcțiune 5 izvoare și instalații de cură, iar în anul 1839 stațiunea balneară este oficial deschisă, creându-se un post de medic balnear permanent pentru doctorul Gheorghe Ciocârlan. Din anul 1840 începe procesul de îmbuteliere a apei minerale. În perioada anilor 1853-1856 se vor construi Cazinoul și Băile calde (actuala baia nr. 2, primul stabiliment dotat cu instalații special de tratament balnear). În anul 1874 se ridică Casa de Odihnă nr. 1 și se amenajează un parc în spatele acesteia. În 1874 a fost inaugurat la Buziaş primul ştrand cu apă minerală din Europa, alimentat cu apa izvoarelor de suprafaţă, alături de care au fost construite 38 de cabine. În anul 1875 se construiesc pavilioanele de la Izvorul Mihai și Iosif, precum și colonada (începută in anul 1856) , care lega resursele minerale cu diversele spații de divertisment. În anul 1886, Buziaș si Timișoara sunt gazdele celei de a XXIII a adunare itinerantă a medicilor și naturaliștilor care contribuie la cunoașterea pe scară largă a stațiunii. In anul 1892 stațiunea balneară este vândută către Schottola Erno, iar în anul următor se introduce iluminatul electric în hoteluri, parc, băi, salonul de cură, salonul de cură din parcul Băilor și cafeneaua au fost refăcute. In anul 1906, băile Buziaș sunt cumpărate de către Jacob Muschong care construiește fabrica Phoenix de îmbuteliat apă minerală și este ridicată baia Phoenix (baia nr. 1, cu 48 de cabine). După ce calea ferată dinspre Timișoara ajunge în Buziaș, în 1907 aceasta va fi legată de centrul stațiunii pentru a permite transportul buteliilor de ape minerale. După anul 1923 această cale va fi utilizată și în scop turistic. În anul 1948 Băile Buziaș și fabrica Phoenix sunt naționalizate.

Parcul este nucleustoric al stațiunii ce cuprinde izvoare, construcții, și care constituie un ansamblu închegat. Primele alei din parc au fost trasate în anul 1815, s-au amenajat spații verzi și au fost plantați platani. Încă din anul 1857 se apelează la un peisagist care propune anumite specii de arbori și plante și se realizează prima sistematizare a parcului. În anul 1895 este plantată partea superioară, nord-estică a parcului, cu puieți și pin negru. Intre anii 1912-1914 se înființează serele, care vor furniza plante de decor pentru parc. In anul 1929 este amenajată albia pârâului Salcia, unde sunt plantați salcâmi japonezi. Parcul dispune de fântâni, sculpturi și busturi, pergole, balustrade, rondouri de flori. Parcul se amenajează pe o suprafață de peste 20 ha, fiind aduse plante exotice şi palmieri, platani, alte specii rare, așa după cum se poate observa din fotografiile de epocă.

The Spa Architecture Complex “the Park Area” with the colonnade, the “Bazar” Hotel, the “Grand” Hotel and the Casino, code TM-II-a-A-06191

Buziaș

The development and rise of the town of Buziaș relates to the discovery of mineral waters and their use. The town of Buziaș is declared a spa town since 1819, having five springs and cure installations, and in 1839 the resort is officially open, with a permanent spa medic on site, Doctor Gheorghe Ciocârlan. Since 1840, the process of bottling mineral water begins. During 1853-1856, the Casino and the Warm Baths (the current spa no. 2, the first establishment with special spa treatment installations) are constructed. In 1874, the House of Resting no. 1 is constructed, and a park behind this building is arranged. In 1874, in Buziaș the first mineral water pool in Europe was opened, with water from surface springs and 38 cabins. In 1875 the Mihai Spring and Iosif Spring pavilions are constructed, as well as the colonnade (started in 1856), connecting the mineral water resources with various pastimes. In 1886, Buziaș and Timișoara are hosts to the 23rd itinerant gathering of medic and nature scientist that contributes to the large-scale knowledge about the resort. In 1892, the spa resort is sold to Schottola Erno, and in the next year electric lighting is introduced in hotels, in the park, baths, cures’ salon; the cures’ salon in Băilor park and the café were remade. In 1906, the Buziaș spas are bought by Jacob Muschong, the one who built the Phoenix mineral water bottling factory and the Phoenix spa (spa no. 1, with 48 cabins). After the railway from Timișoara reached Buziaș, in 1907 it was connected to the central area of the resort to allow for the transport of mineral water tanks. After 1923, this railway would be used for tourism. In 1948, the Buziaș Baths and the Phoenix factory were Nationalized.The Park is the historical centre of the resort, gathering springs and constructions; it constitutes a unitary complex. The first park alleys were made in 1815, green spaces were arranged, and sycamore trees were planted. Since 1857, a landscaper is supervising and makes proposals for the planting of certain trees and plants, and it was then that the first systematization of the park was made. In 1895, the North-East side of the park is planted with black pine saplings. During 1912-1914, the greenhouses are built, a source for decorative plants for the park. In 1929, the Salcia riverbed is arranged, where Japanese acacia trees were planted. The park has fountains, sculptures and sculpted busts, pergolas, railings, and flower beds. The park has a surface spanning over 20 hectares, with exotic plants, palm trees, sycamore trees, and other rare species, as seen in the old photographs.

Share Project :