Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Cazinoul / The Casino | Buziaș

Cazinoul ridicat între anii 1853-1856, (împreună cu băile calde, actuala baie nr. 2) este printre primele clădiri construite în stațiune și devine cunoscut pentru spectacolele care aveau loc, fiind un punct estival de întâlnire al aristocrației și a elitei locale și europene. Construcția, de plan dreptunghiular, construită din cărămidă, cu acoperiș din țiglă ceramică, cu intrarea principală marcată în laterale de două coloane, are o arhitectură influențată de curentul eclectic din a doua jumătate a secolului al XIX lea. Clădirea dispune și de o intrare laterală, pe partea dreaptă. Se păstrează și astăzi structura metalică mobilă ce servea la acoperirea terasei din fața cazinoului. Clădirea a suferit modificări, prin închiderea cu geamuri a terasei, care inițial erau un spațiu deschis. În fața cazinoului exista o cafenea și un restaurant. În prezent monumentul se află în proprietate privată și este inaccesibil publicului.

Pavilionul Muzicei, (1875) a fost ridicat în imediata apropiere a cazinoului, fiind un foișor octogonal, ridicat pe un soclu de beton, al cărui acoperiș se sprijină pe cei opt stâlpi de lemn, frumos sculptați, care aveau în partea inferioară același trafor în lemn care exista și la colonadă. Între stâlpii de lemn era dotat cu un sistem de storuri de pânză pentru a putea menține răcoarea. Multe din decorațiile de lemn ale foișorului s-au pierdut în timp, iar stâlpii originari au fost înlocuiți cu alții care nu mai au aceeași formă. Acest model al chioșcului de grădină a fost influențat de arhitectura peisageră europeană de secol XVIII.

 

The Casino was constructed during 1853-1856, (also when the warm baths were constructed, the current spa no. 2), it is among the first buildings constructed in the resort and it became famous for the shows, a Summer time meeting point for the aristocracy and the local European elite. The construction, with a rectangular outline, was built of brick, it was covered by a ceramic tile roof, and the main entrance was marked on its sides by two columns; it displays an eclectic architecture from the second half of the 19th century. The building also has a side entrance, on its right side. The mobile metallic structure for the covering of the front casino terrace is still present. The building underwent modifications, like the enclosure of the initially open terrace with glass. In front of the casino there is a café and a restaurant. Currently, the monument is private property and inaccessible to the public.

The Music Pavilion, (1875) was constructed in the immediate vicinity of the casino; it is an octagonal pavilion, erected on a concrete base, with eight beautifully carved wood pillars, with the same wood fretwork present in the colonnade. Between the wood pillars, there are canvas blinds for keeping the air cool. Most of the wood decoration of the pavilion was lost in time, and the initial pillars were replaced with other pillars of a different shape. This model of the garden pavilion was influenced by landscape architecture from 18th century Europe.

Share Project :