Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Colonada / The Colonnade | Buziaș

Colonada, Buziaș

Element de mare spectaculozitate și frumusețe, colonada a fost începută în anul 1856 și a fost completată până în anul 1875, fiind o construcție de lemn de inspiraţie orientală, (stil Maur, otoman) cea mai lungă din Europa, (peste 500) integrată parcului. Pentru construcția Colonadei au fost aduși meșteri din Karlovy-Vary, care lucrează la realizarea unei forme unitare a promenadei de la Hotel Grand la izvoarele Iosif și Mihai, inclusiv a parterului de la hotel Bazar. Colonada este executată din stâlpi și șarpantă de lemn, realizată din lemn traforat și panouri pictate cu motivul traforului, dotate cu un sistem elaborat pentru șarpantele aparente. Colonada a fost gândită ca o alee acoperită care face legătura între principalele clădiri ale complexului balnear. Colonada făcea legătura între Izvorul Iosif, Hotel Bazar, Izvorul Mihai, Hotelul Grand, Cazinoul şi Baia Phoenix. In anul 1936 se prelungește Colonada până la Baia 1. Câteva poduri leagă tronsonul sudic al Colonadei de aria din sud, unul dintre poduri fiind suprapus inițial de o bretea a Colonadei, care o lega de Hotelul Grand.

The Colonnade, Buziaș

A spectacular and beautiful construction, work on the colonnade began in 1856 and it was completed in 1875; it as an Orient inspired construction made from wood (Moorish Ottoman style), the longest in Europe, (over 500) integrated in the park. For the construction of the Colonnade, craftsman were brought from Karlovy-Vary, and they worked on a unified form for the promenade going from the Grand Hotel to the Iosif and Mihai Springs, including the ground floor of the Bazar Hotel. The colonnade is executed from pillars and wood roof framing, made from fretwork wood and painted panels bearing the fretwork motif, fitted with an elaborate system for the apparent roof framing. The colonnade was designed as a covered alley connecting the main buildings of the spa complex. The colonnade connected the Iosif Spring, with the Bazar Hotel, the Mihai Spring, the Grand Hotel, the Casino, and with the Phoenix spa. In 1936, the colonnade is extended towards Spa no. 1. A few bridges connect the South section of the South part, and one of the bridges was initially superimposed by a wing of the Colonnade, connecting it with the Grand Hotel. The Colonnade was recently restored by the local authorities, by means of European Union Regional Operational Programme funds.

Share Project :