Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat. Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat.

Hotel Cerna / The Cerna Hotel | Băile Herculane

Hotel „Cerna”, 1937, CS-II-m-B-10985
Piaţa 1 Mai nr. 1, Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

Hotelul, ridicat de către grănicerii bănăţeni, este în formă de V, realizat în anul 1937 după planurile arhitectului Ioan Precop. Planul este format din două aripi în unghi ascuţit, şi un corp semicilindric. Are 5 niveluri, din care 4 pentru cazare, în descreştere la 3 niveluri, către capetele aripilor. Acoperişul este în patru ape. Corpul semicilindric are acoperişul tip turlă, piramidal cu baza octogonală. Învelitoarea întregului acoperiş este din tablă.
Hotelul, aflat în proprietate privată (S.C. COMPLEX CERNA SRL) este în curs de restaurare.

The „Cerna” Hotel, 1936, CS-II-m-B-10985
1 Mai Square no. 1, Băile Herculane, Caraș-Severin County

The hotel, erected in 1937 by the Banat region border guards, is a V-shaped construction, based on the plans of architect Ioan Precop. The design is formed by two wings in a sharp angle, with a semi-cylindrical structure.
The hotel has five levels, among which four are used for accommodation, decreasing to three levels towards the wing tips. The hotel has a hip roof. The roof of the semi-cylindrical structure is shaped like an octagonal based pyramid bell tower. The plating of the entire roof is made of sheet metal.
The hotel is a private property (S.C. COMPLEX CERNA S.R.L.), and it is pending restoration.

Share Project :